Veliko interesovanje građana koji imaju nezakonito izgrađene objekte radi priključka na struju, vodu, kanalizaciju i grejanje

Vlada Republike Srbije usvojila je uredbu o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku i gasnu mrežu, mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata.

Uredbom je predviđeno da priključak za struju, vodu, kanalizaciju ili grejanje mogu da dobiju samo vlasnici kuća i stanova i članovi njihovih domaćinstava koji su izgradnjom, odnosno kupovinom, trajno rešavali stambeno pitanje.

Ta mogućnost se ne odnosi na poslovne objekte, niti na investitore koji su nelegalno gradili i objekte nisu priključili na komunalnu infrastrukturu, navodi se u Uredbi.

Priključenje je privremenog karaktera i ne utiče na utvrđivanje pravnog statusa objekta.

Utvrđeno je da je priključenje moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika.

ZA STAMBENE ZAJEDNICE 

Uzeti zahtev u Nikole Pašića 22. Gradska Uprava za građevinarstvo sektor ozakonjenje objekata.

ZA FIZIČKA LICA 

Uzeti zahtev u Nikole Pašića 22. Gradska Uprava za građevinarstvo sektor ozakonjenje objekata.

Kad se pribavi potrebna dokumentacija nakon obrade dolazi red na priključak na neku od ponuđenih mreža: struja, voda, kanalizacija, grejanje… a na koje objekat nije priključen.

Građani koji žive u nelegalnim objektima moći će u roku od 30 dana, počevši od 15. septembra.

Exit mobile version